แบบฟอร์มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

  • แบบฟอร์มแบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/ฟอร์ม_แบบขอฝึกประสบการณ์ฯ.doc

  • ฟอร์ม_หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/ฟอร์ม_หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง.doc

  • แบบฟอร์มแบบตอบรับ

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/ฟอร์ม_แบบตอบรับ .doc

  • แบบฟอร์มแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/ฟอร์ม_แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สถานประกอบการณ์).doc

  • แบบฟอร์มหนังสือรับรองฝึกประสบการณ์วิชาชีพชาชีพ

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/ฟอร์ม_หนังสือรับรองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.doc

  • แบบฟอร์มหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับชีพ

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/ฟอร์ม_หนังสือส่งตัวนักศึกษากลับ.doc

  • แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอยกเลิกฝึกงาน

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/บันทึกข้อความ_ขอยกเลิกฝึกงาน.doc

  • คู่มืองานสหกิจศึกษางาน

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/แบบฟอร์มงานสหกิจ(pdf)2560.rar

  • แบบฟอร์มเอกสารงานสหกิจศึกษา

https://husopibul.psru.ac.th/data_iwp/downloads/เอกสารสหกิจศึกษา-2559.rar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *